Tom 4 2004

pdf_ico

Spis treści

 1. Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (eds) 2004. Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim – The nature of the planned reserve “Dolina Mirachowskiej Strugi” in the Kaszubskie Lakeland (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 4: 5–137. – PDF
 2. Minasiewicz J., Tukałło P., Trzepanowska K. 2004. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó w regionie gdańskim – zmienność morfologiczna i genetyczna populacji oraz stan zachowania stanowisk – Dactylorhiza incarnata (L.) Soó in the Gdańsk region – morphological and genetic variation of populations and the present state of the localities. – Acta Bot. Cassub. 4: 139–160. – PDF
 3. Afranowicz R., Markowski R. 2004. Rośliny naczyniowe południowo-wschodniego obrzeża Zalewu Wiślanego (północna Polska) – Vascular plants of the south-eastern coast of Zalew Wiślany (Vistula Lagoon) (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 4: 161–186. – PDF
 4. Markowski R., Żółkoś K., Bloch-Orłowska J. 2004. Salvinia natans (L.) All. na Pomorzu Gdańskim – Salvinia natans (L.) All. in Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 4: 187–196. – PDF
 5. Budyś A., Ćwiklińska P., Doborzyńska A. 2004. Nowe stanowisko Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton na Pojezierzu Kaszubskim – The new locality of Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton in Kaszubskie Lakeland. – Acta Bot. Cassub. 4: 197–199. – PDF
 6. Budyś A. 2004. Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz na Równinie Błot Przymorskich (Pobrzeże Kaszubskie) – Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz on Błota Przymorskie Plain (Kaszubskie Coastal Region). – Acta Bot. Cassub. 4: 201–204. – PDF
 7. Kukwa M., Zwolicki A. 2004. Nowe stanowisko Lathyrus palustris L. w Borach Tucholskich – New locality of Lathyrus palustris L. in Tucholskie Forest. – Acta Bot. Cassub. 4: 205–206. – PDF
 8. Budyś A., Doborzyńska A. 2004. Bromus carinatus Hook. & Arn. na Pobrzeżu Kaszubskim – Bromus carinatus Hook. & Arn. in Kaszubskie Coastal Region. – Acta Bot. Cassub. 4: 207–211. – PDF
 9. Kowalewska A., Szok J. 2004. Nowe stanowiska Cladonia humilis (With.) J.R.Laundon var. bourgeanica A.W.Archer (zlichenizowane Ascomycota) w północnej Polsce – New localities of Cladonia humilis (With.) J.R.Laundon var. bourgeanica A.W.Archer (lichenized Ascomycota) in northern Poland. – Acta Bot. Cassub. 4: 213–215. – PDF
 10. Kukwa M., Zwolicki A. 2004. Nowe stanowiska porostu Omphalina umbellifera (L.) Quel. (zlichenizowane Basidiomycota) na Pomorzu Gdańskim – New localities of Omphalina umbellifera (L.) Quel. (lichenized Basidiomycota) in Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 4: 213–215. – PDF
 11. Wilga M.  S. 2004. Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym – Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) in Wdzydzki Landscape Park. – Acta Bot. Cassub. 4: 217–219. – PDF
 12. Wilga M.  S. 2004. Stanowiska Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. (Basidiomycota) in Trojmiejski Landscape Park. – Acta Bot. Cassub. 4: 225–227. – PDF