Tom 5 2015

Nature of the „Helskie Wydmy” reserve (northern Poland)

Przyroda rezerwatu „Helskie Wydmy” (północna Polska)

Joanna Bloc-Orłowska1*, Renata Afranowicz-Cieślak1, Katarzyna Żółkoś1,2, Martin Kukwa1, Elżbieta Kaczorowska3, Elżbieta Gerstmann4, Mateusz Ściborski5, Włodzimierz Meissner6, Izabela Pleskot7, Janusz Mikoś7

1Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdanski, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, e-mail: biojo@ug.edu.pl (*do korespondencji),

2Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Ornitologów 26, 80-680 Gdańsk, e-mail: biokz@ug.edu.pl,

3Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, e-mail: bioek@ug.edu.pl,

4Wyższa Szkoła Bankowa, Aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk; Katedra Organizacji Usług Turystyczno Hotelarskich, Akademia Morska w Gdyni, ul. Morska 83, Gdynia 81-225; e-mail: e.gerstmann@wpit.am.gdynia.pl,

5Al. Jana Pawła II 23B/2, 80-462 Gdańsk, e-mail: mateo76@o2.pl,

6Pracownia Ekofizjologii Ptaków, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, e-mail: w.meissner@ug.edu.pl,

7Nadleśnictwo Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B, 84-200 Wejherowo, e-mail: izabela.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl, janusz.mikos@gdansk.lasy.gov.pl.

ABSTRACT: Natural values of the „Helskie Wydmy” reserve are presented. The reserve, located in the south-eastern part of the Hel Peninsula, is one of the very few places along Polish seashore, where coastal dune ecosystems altogether with active geomorphological processes of erosion and aeolian accumulation are protected. Within the area of 108.48 ha, managed by Polish State Forests, 180 species of vascular plants, 31 bryophytes, 124 lichens and 20 lichenicolous fungi, 86 vertebrates and 252 inverterbrata were found. Among them there were many taxa of special concern, i.e. under law protecion or belonging to different threat categories in both country and regional scale. Moreover, 6 plant communities were distinguished, among which 5 were connected with habitat types of European importance.

KEYWORDS: coastal dunes, coastal ecosystems, flora and vegetation, lichen biota, fauna, Hel Peninsula, northern Poland

BLOCH-ORŁOWSKA J., AFRANOWICZ-CIEŚLAK R., ŻÓŁKOŚ K., KUKWA M., KACZOROWSKA E., GERSTMANN E., ŚCIBORSKI M., MEISSNER W., PLESKOT I., MIKOŚ J. 2015. Nature of the „Helskie Wydmy” reserve (northern Poland) – Przyroda rezerwatu „Helskie Wydmy”. – Acta Bot. Cassub., Monogr. 5: 1-135. – PDF