Tom 13 2014

pdf_ico

Spis treści

1. Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2014. Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium (Apiaceae) w Toruniu (centralna Polska) – The Garden Chervil Anthriscus cerefolium (Apiaceae) in Toruń (central Poland) – PDF

2. Szczepka K. 2014. Materiały florystyczne z okolic Połańca (Nizina Nadwiślańska) – Floristic notes from Połaniec (the Nizina Nadwiślańska region)

3. Matwiejuk A., Łapińska M. 2014. Porosty zabytkowego cmentarza w Wasilkowie w województwie podlaskim (Polska NE) – Lichens of historic cemetery in Wasilków in the podlaskie voivodship (NE Poland) – PDF

4. Eichmann A. T., Afranowicz-Cieślak R. 2014. Rozmieszczenie i zasoby kenofitów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych w dolinie Wdy (Bory Tucholskie) – Distribution and resources of kenophytes, with particular emphasis on invasive plants in the Wda river valley (the Bory Tucholskie’ region) – PDF

5. Szkołut P., Chęć E. 2014. Koncepcja zagospodarowania terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” – Development concept of the Forest Botanical Garden “Marszewo” – PDF

6. Wilga S. M., Wantoch-Rekowski M. 2014. Gwiazda wieloporowata Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda na Ziemi Lubuskiej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda on the Ziemia Lubuska area – PDF

7. Szczepka K. 2014. Nowe stanowisko Scilla bifolia (Liliaceae) na Nizinie Nadwiślańskiej – New locality Scilla bifolia (Liliaceae) in the Nizina Nadwiślańska region