Tom 2 2001

pdf_ico

Spis treści

 1. Hołdyński C., Korniak T., Kalwasińska G. 2001. Flora synantropijna Żuław Wiślanych – The synanthropic flora of the Żuławy Wiślane (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 5–36. – PDF
 2. Buliński M. 2001. Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody „Jezioro Udzierz” w województwie pomorskim – Vascular plants of the nature reserve “Jezioro Udzierz” in the Pomeranian voivodship. – Acta Bot. Cassub. 2: 37–49. – PDF
 3. Markowski R., Fałtynowicz W. 2001. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy w Czarnem” w zachodniej części Borów Tucholskich (północna Polska) – Vascular plant flora of the nature reserve „Cisy w Czarnem” in the western part of Bory Tucholskie Forest (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 51–58. – PDF
 4. Żółkoś K., Jando K., Kukwa M. 2001. Flora roślin naczyniowych terenu byłej jednostki wojskowej w Słowińskim Parku Narodowym – Vascular plant flora of the former military area in the Słowiński National Park. – Acta Bot. Cassub. 2: 59–67. – PDF
 5. Majewska I., Nowakowski S., Żółkoś K. 2001. Rzadkie i chronione gatunki z południowo-wschodniego fragmentu Pojezierza Kaszubskiego – Rare and protected vascular plant species from the south-eastern part of Kaszubskie Lake District. – Acta Bot. Cassub. 2: 69–75. – PDF
 6. Budyś A. 2001. Aktualny stan populacji Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton na Bielawskim Błocie (Pobrzeże Kaszubskie) – The contemporary state of Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton population on the “Bielawskie Błoto” peat bog (Kaszubskie Coastal Region). – Acta Bot. Cassub. 2: 77–81. – PDF
 7. Buliński M. 2001. Nowe stanowiska Poa chaixii Vill. na Pomorzu Gdańskim – New localities of Poa chaixii Vill. in the Gdańsk Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 2: 83–87. – PDF
 8. Doborzyńska A., Budyś A. 2001. Nowe stanowisko Epipogium aphyllum Sw.w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – A new locality of Epipogium aphyllum Sw. in the Trojmiejski Landscape Park (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 89–92. – PDF
 9. Herbichowa M., Herbich J. 2001. Nowe stanowisko Petasites albus (L.) Gaertn. na Niżu Polskim – New locality of Petasites albus (L.) Gaertn. on the Polish Lowland. – Acta Bot. Cassub. 2: 93–95. – PDF
 10. Picińska-Fałtynowicz J., Semmerling A. 2001. Flora glonów epifitycznych na Lobelia dortmanna L. w jeziorze Dobrogoszcz (Pojezierze Kaszubskie, północna Polska) – Epiphyticalgal flora on Lobelia dortmanna L. in lake Dobrogoszcz (Kaszubskie Lake District, northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 97–122. – PDF
 11. Kukwa M. 2001. Porosty z rodzajów Lepraria Ach. i Leproloma Nyl. ex Cromb. w regionie gdańskim – Lichens from the genera Lepraria Ach. and Leproloma Nyl. ex Cromb. in the Gdańsk region. – Acta Bot. Cassub. 2: 123–132. – PDF
 12. Fałtynowicz W., Królak D. 2001. Porosty rezerwatu „Jar Rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim (północna Polska) – Lichens of the nature reserve “Jar Rzeki Raduni” in the Kaszubskie Lake District (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 133–141. – PDF
 13. Wilga M. S. 2001. Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie) Materials to the study of macromycetes in the former Sztum Forest (Pomeranian voivodship, northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 143–147. – PDF
 14. Wilga M. S. 2001. Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. w regionie gdańskim (północna Polska) – Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. in the Gdańsk region (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 2: 149–152. – PDF

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس