Tom 1 2000

pdf_ico

Spis treści

 1. Herbichowa M., Herbich J., Siemion D. 2000. Flora planowanego rezerwatu „Mechowiska Sulęczyńskie” na Pojezierzu Kaszubskim – Flora of the planned nature reserve ”Sulęczyno Fens” in the Kaszubskie Lake District. – Acta Bot. Cassub. 1: 7–20. – PDF
 2. Herbich J. 2000. Flora planowanego rezerwatu „Łąki nad Jeziorem Patulskim” – na Pojezierzu KaszubskimFlora of the planned nature reserve “Meadows at the Patulskie Lake” in the Kaszubskie Lake District. – Acta Bot. Cassub. 1: 21–30. – PDF
 3. Markowski R., Fałtynowicz W. 2000. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Mierzeja Sarbska” – Vascular plant flora of the nature reserve “Mierzeja Sarbska”. – Acta Bot. Cassub. 1: 31–41. – PDF
 4. Bloch J., Cybulska A., Doborzyńska A., Jando K., Kowalewska A., Kukwa M. 2000. Materiały do flory Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Dobrzynki” na Pojezierzu Krajeńskim – Materials to the flora of the Protected Landscape Area “The River Dobrzynka Valley” in Krajeńskie Lake District. – Acta Bot. Cassub. 1: 43–56 – PDF
 5. Buliński M. 2000. Rośliny naczyniowe ciepłolubnych muraw i ich otoczenia w Gdańsku Oruni – Vascular plants of xerothermic swards and their surroundings in Gdańsk Orunia. – Acta Bot. Cassub. 1: 57–66. – PDF
 6. Rutkowski P., Szczepaniak K. 2000. Wstępne wyniki badań nad rozmieszczeniem Orchidaceae na Pojezierzu Iławskim – Preliminary results of the study of contribution to Orchidaceae in Iławskie Lake District. – Acta Bot. Cassub. 1: 67–78. – PDF
 7. Buliński M. 2000. Stanowisko Asplenium trichomanes L. w Gdańsku – A locality of Asplenium trichomanes L. in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 1: 79–81. – PDF
 8. Buliński M. 2000. Występowanie Carex brizoides L. w Lasach Oliwskich w Gdańsku – Occurrence of Carex brizoides L. in Oliwskie Forests in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 1: 83–85. – PDF
 9. Buliński M. 2000. Występowanie Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. w Gdańsku – Occurrence of Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 1: 87–92. – PDF
 10. Buliński M. 2000. Występowanie Melilotus dentata (Waldst. & Kit.) Pers. nad Wisłą w Gdańsku – Occurrence of Melilotus dentata (Waldst. & Kit.) Pers. on the river Wisła in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 1: 93–97. – PDF
 11. Buliński M. 2000. Występowanie Nasturtium officinale R. Br. w Gdańsku – Occurrence of Nasturtium officinale R. Br. in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 1: 99–103. – PDF
 12. Wilga M. S. 2000. Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska – Macroscopic fungi (Macromycetes) occurring in Gdańsk area. – Acta Bot. Cassub. 1: 105–111. – PDF
 13. Wilga M. S. 2000. Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich – (Trójmiejski Park Krajobrazowy)Macroscopic fungi (Macromycetes) of the valley Samborowo in Oliwskie Forests (Trójmiejski Landscape Park). – Acta Bot. Cassub. 1: 113–118. – PDF
 14. Fałtynowicz W., Marcinkowska E., Rutkowski P. 2000. Porosty rezerwatu „Dolina Zagórskiej Strugi” koło Rumii na Pojezierzu Kaszubskim – Lichens of the nature reserve “Dolina Zagórskiej Strugi” near Rumia in Kaszubskie Lake District. – Acta Bot. Cassub. 1: 119–126. – PDF
 15. Kowalewska A., Kukwa M., Jando K. 2000. Nowe stanowiska rzadkich gatunków porostów w regionie gdańskim – New localities of rare lichen species in Gdańsk region. – Acta Bot. Cassub. 1: 127–134. – PDF
 16. Jando K. 2000. Nowe stanowisko Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. (Ascomycota lichenisati) w Polsce północnej – A new locality of Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. (Ascomycota lichenisati) in northern Poland. – Acta Bot. Cassub. 1: 135–137. – PDF
 17. Kukwa M. 2000. Pierwsze stanowisko Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier (Teloschistaceae, Ascomycota lichenisati) w północnej Polsce – The first locality of Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier (Teloschistaceae, Ascomycota lichenisati) in northern Poland. – Acta Bot. Cassub. 1: 139–142. – PDF
 18. Fałtynowicz W. 2000. Diploschistes muscorum i inne interesujące gatunki porostów w Borach Tucholskich (północna Polska) – Diploschistes muscorum and some other interesting lichens from Bory Tucholskie (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 1: 143–145. – PDF