Tom 12 2013

pdf_ico

Spis treści

 1. Puchałka R., Rutkowski L., Piwczyński M. 2013. Trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. w Toruniu i jego okolicach – Common milkweed Asclepias syriaca L. in Toruń and its vicinity.– Acta Bot. Cassub. 12: 5-23. – PDF
 2. Meissner W. 2013. Liczebnoość i rozmieszczenie stanowisk rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica i rdestowca sachalińskiego Reynoutria sachalinensis w Łebie (Wybrzeże Słowińskie) w 2013 roku – The number and distribution of Japanese knotweed Reynoutria japonica and giant knotweed R. sachalinensis stands in Łeba town (the Wybrzeże Słowińskie region) in 2013.– Acta Bot. Cassub. 12: 25-31. – PDF
 3. Bloch-Orłowska J. 2013. Zróżnicowanie fitocenoz z udziałem turzycy strunowej Carex chordorrhiza L. f. na Pomorzu i w północno-wschodniej Polsce – Diversity of phytocoenoses with String sedge Carex chordorrhiza L. f. in the Pomorze region and north-eastern Poland.– Acta Bot. Cassub. 12: 33-66. – PDF
 4. Kowalewska A., Kukwa M. 2013. Porosty, grzyby naporostowe i nażywiczne rezerwatu „Buki Mierzei Wiślanej” (N Polska) – Lichens, lichenicolous and resinicolous fungi of the „Buki Mierzei Wiślanej” nature reserve (N Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 67-79. – PDF
 5. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2013. Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Kąty Rybackie” (Mierzeja Wiślana, północna Polska) – Vascular plant flora of the „Kąty Rybackie” nature reserve (the Mierzeja Wiślana region, northern Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 81-94. – PDF
 6. Kubiak D., Sucharzewska E. 2013. Godne ochrony stanowisko rzadkich i zagrożonych porostów w Lasach Wichrowskich (Pojezierze Olsztyńskie) – Noteworthy locality for the protection of rare and threatened lichens in the Wichrowo Forest (the Pojezierze Olsztyńskie region, N Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 95-102. – PDF
 7. Szydłowska J., Szymczyk R., Zalewska A. 2013. Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu „Dolina Rzeki Wałszy” (północno-wschodnia Polska) – Materials to the biota of lichens and lichenicolous fungi of the „Dolina Rzeki Wałszy” nature reserve (north-eastern Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 103-110. – PDF
 8. Kujawska K., Afranowicz-Cieślak R. 2013. Nowe stanowiska Carex chordorrhiza L. f. w Borach Tucholskich (północna Polska) – New localities of Carex chordorrhiza L. f. in Bory Tucholskie Forest (northern Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 111-115. – PDF
 9. Puchałka R., Piwczyński M. 2013. Nowe stanowiska Poa bulbosa L. (Poaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (północno-centralna Polska) – A new localities of Poa bulbosa L. (Poaceae) in the Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 117-120. – PDF
 10. Wszałek-Rożek K., Lazarus M., Ślęzak A., Piechota E. 2013. Nowe stanowiska Asarum europaeum L., Campanula latifolia L. i Cucubalus baccifer L. w centralnej części Pomorza Gdańskiego (północna Polska) – New localities of Asarum europaeum L., Campanula latifolia L. and Cucubalus baccifer L. in central part of the Pomorze Gdańskie region (northern Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 121-124. – PDF
 11. Ciechanowicz W., Żółkoś K. 2013. Kolejne etapy realizacji Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie (Gdynia) – Further stages of realization of the Forest Botanical Garden in Marszewo (Gdynia, Poland).– Acta Bot. Cassub. 12: 125-128. – PDF

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس