Tom 2 2006

Lista porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego

List of lichens and lichenicolous fungi of Gdańskie Pomerania

Wiesław Fałtynowicz, Martin Kukwa

W. Fałtynowicz, Pracownia Lichenologii, Zakład Botaniki, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław,
e-mail: wiefalty@bioluni.zuroc.pl
M. Kukwa, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański,
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk – Oliwa, e-mail: dokmak@univ.gda.pl

 

ABSTRACT: The paper presents a list of lichens and lichenicolous fungi known from Gdańskie Pomerania. Some species of non-lichenized allied fungi occurring on wood or resin, which are traditionally placed on the lichen checklists, are also included.

KEYWORDS: checklist, lichens, lichenicolous fungi, allied fungi, Gdańskie Pomerania, northern Poland.

FAŁTYNOWICZ W., KUKWA M. 2006. Lista porostów i grzybów naporostowych Pomorza Gdańskiego – List of lichens and lichenicolous fungi of Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub., Monogr. 2:1-98. – PDF