Tom 1 2004

Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego

Endangered and threatened vascular plants of Gdańskie Pomerania

Ryszard Markowski, Michał Buliński

R. Markowski, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański,
ul. Wita Stwosza 59, 80-308, Gdańsk – Oliwa, e-mail: biorm@univ.gda.pl
M. Buliński, ul. Skarżyńskiego 10E m. 2, 80-463 Gdańsk

 

ABSTRACT: The ‘red list’ of vascular plants of Gdańskie Pomerania has been given. The list of endangered and threatened plants comprises 540 species, i.e. 33.3% of the flora of the region. The number of regionally extinct (RE) species is 47 (respectively 2.9%). 39 taxa (2.4%) are critically endangered (CR), 109 (6.7%) – endangered (EN) and 221 (13.6%) – vulnerable (VU). The group of the lower risk of threat consists of 10 species (0.6%) of near threatened category (NT) and 114 (7.0%) of least concern (LC). Another 107 species are data deficient (DD).

KEYWORDS: endangered taxa, threatened taxa, red list, vascular plants, Gdańskie Pomerania, northern Poland

MARKOWSKI R., BULIŃSKI M. 2004. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego – Endangered and threatened vascular plants of Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub., Monogr. 1: 1–75. – PDF

Dodatek 1
OLSZEWSKI T. S., MARKOWSKI R. 2005. Uzupełnienie do pracy „Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego” – Addenda to „Endangered and threatened vascular plants of Gdańskie Pomerania”. – Acta Bot. Cassub 5: 155-158. – PDF

Dodatek 2
OLSZEWSKI T. S., MARKOWSKI R. 2007. Uzupełnienie do czerwonej listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego – Addenda to the red list of vascular plants of Gdańsk Pomerania. W: T. Olszewski, R. Afranowicz, K. Bociąg (red.). Współczesne kierunki badań botanicznych. – Acta Bot. Cassub. 6: 163-172. – PDF