Tom 10 2011

pdf_ico

Spis treści

 1. Afranowicz-Cieślak R., Koziura A. 2011. Współczesne zbiorowiska wodne na Żuławach Wiślanych – zasoby, rozmieszczenie i zagrożenie – Contemporary aquatic plant communities in the Żuławy Wiślane region – resources, distribution and threat. – Acta Bot. Cassub. 10: 7-34. – PDF
 2. Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Olszewski T. S., Ciechanowicz W. 2011. Koncepcja powstającego Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”, jej wstępna realizacja oraz walor edukacyjny obiektu – Concept of the establishing Forest Botanical Garden „Marszewo” (Gdynia), its preliminary realization and educational value of the object. – Acta Bot. Cassub. 10: 35-49. – PDF
 3. Nowakowski S. 2011. Flora roślin naczyniowych użytku ekologicznego „Salwinia w Owczarni” (Gdańsk) – Flora of vascular plants of the ecological site „Salvinia in Owczarnia” (Gdańsk). – Acta Bot. Cassub. 10: 51-58. – PDF
 4. Kukwa M., Zduńczyk A. 2011.Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostówz Pomorza Gdańskiego i terenów przyległych – New localities of rare and interesting lichens from the Pomorze Gdańskie region and adjacent areas. – Acta Bot. Cassub. 10: 59-73. – PDF
 5. Kubiak D. 2011. Nowe stanowiska Calicium parvum Tibell w północnej Polsce – New localities of Calicium parvum Tibell in northern Poland. – Acta Bot. Cassub. 10: 75-81. – PDF
 6. Olszewski S. T. 2011. Melampyrum cristatum L. na Pomorzu Gdańskim – Melampyrum cristatum L. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 83-87. – PDF
 7. Olszewski S. T., Afranowicz-Cieślak R., Markowski R. 2011. Suaeda maritima (L.) Dumort. na Pomorzu Gdańskim – Suaeda maritima (L.) Dumort. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 89-94. – PDF
 8. Olszewski S. T. 2011. Corrigiola litoralis L. na Pomorzu Gdańskim – Corrigiola litoralis L. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 95-99. – PDF
 9. Olszewski S. T., Markowski R. 2011. Atriplex calotheca (Rafn) Fr. na Pomorzu Gdańskim – Atriplex calotheca (Rafn) Fr. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 101-106. – PDF
 10. Sadowska A., Żólkoś K. 2011. Antropogeniczne stanowisko babki pierzastej Plantago coronopus L. w Gdańsku – Anthropogenic locality of buck’s horn plantain Plantago coronopus L. in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 10: 107-114. – PDF
 11. Tukałło P., Nowakowski S. 2011. Nowe stanowisko stoplamka krwistego Dactylorhiza incamata (L.) Soó (Orchidaceae) na Pojezierzu Kaszubskim – A new locality of Early Marsh Orchid Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchidaceae) in the Pojezierze Kaszubskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 115-123. – PDF
 12. Kolanowska M.,Naumowicz J., Święczkowska E. 2011. Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Dactylorhiza Necker ex Nevski (Orchidaceae) na Pobrzeżu Kaszubskim – New localities of Dactylorhiza species (Orchidaceae) in the Pobrzeże Kaszubskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 125-129. – PDF
 13. Garbalowski A., Liberacka M., Nowakowski S. 2011. Potwierdzenie stanowiska Epipogium aphyllum Swartz (Orchidaceae) w rezerwacie przyrody „Jar Reknicy” na Pojezierzu Kaszubskim po 30 latach braku informacji – Confirmation of the locality of Epipogium aphyllum Swartz (Orchidaceae) in the „Reknica Jar” nature reserve in the Pojezierze Kaszubskie region (northern Poland) after 30 years lack of information. – Acta Bot. Cassub. 10: 131-133. – PDF
 14. Kazimierski J., Naczk A. 2011. Nowe stanowisko Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser na Pomorzu Środkowym – A new locality of Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser in the Pomorze Środkowe region. – Acta Bot. Cassub. 10: 135-138. – PDF
 15. Nowakowski S., Tukałło P. 2011. Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) w Gdańsku – A new locality of variegated horsetail Equisetum variegatum Schleich. (Equisetaceae) in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 10: 139-145. – PDF
 16. Rekowska M., Nowakowski S. 2011. Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin (Chenopodiaceae) w Schodnie (Bory Tucholskie) – Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin (Chenopodiaceae) in Schodno (Bory Tucholskie). – Acta Bot. Cassub. 10: 147-151. – PDF
 17. Naczk A., Kazimierski J. 2011. Nowe stanowisko ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare (Jacq.) All. na Pomorzu Gdańskim – A new locality of Cirsium rivulare (Jacq.) All. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 10: 153-157. – PDF
 18. Nowakowski S., Siemion D., Liberacka M., Garbalewski A. 2011. Nowe stanowisko zarazy niebieskiej Orobanche purpurea Jacq. (Orobanchaceae) w rezerwacie „Biała Góra” (gmina Sztum) – A new locality of yarrow broomrape Orobanche purpurea Jacq. (Orobanchaceae) in the „Biała Góra” nature reserve (Sztum commune). – Acta Bot. Cassub. 10: 159-162. – PDF
 19. Wilga M. S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Nowe stanowisko bezblaszki kulistozarodnikowej Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead w rezerwacie przyrody „Jar rzeki Raduni” (Pomorze Gdańskie) – A new locality of Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead in the „Jar rzeki Raduni” nature reserve (the Pomorze Gdańskie region). – Acta Bot. Cassub. 10: 163-167. – PDF

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس