Tom 7-9 2010

pdf_ico

Spis treści

 1. Afranowicz R., Zgoda-Umlaft M. 2010. Rośliny naczyniowe obrzeży Wisły Królewieckiej i ujściowego odcinka Szkarpawy (Żuławy Wiślane) – Vascular plants of the margins of Wisła Królewiecka river and the mouth of Szkarpawa river (the Żuławy Wiślane region, northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 7-9: 7-31. – PDF
 2. Lazarus M., Markowski R. 2010. Florystyczna różnorodność obrzeży przyujściowego odcinka Wisły (Żuławy Wiślane) – Floristic diversity of the margins along the lower part of the Wisła river (the Żuławy Wiślane region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 33-54. – PDF
 3. Wszałek K., Markowski R. 2010. Zróżnicowanie florystyczne zachodniego obrzeża Zatoki Puckiej (północna Polska) – Floristic diversity of the west coast of Zatoka Pucka (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 7-9: 55-78. – PDF
 4. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K., Markowski R. 2010. Szata roślinna terenu rezerwatu „Parów Węgry” (Pojezierze Iławskie) i jej ochrona – Plant cover of the „Parów Węgry” nature reserve (the Pojezierze Iławskie region) and its conservation. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 79-97. – PDF
 5. Żółkoś K. 2010. Udział i rola sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zbiorowiskach roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego na tle dawnych przemian roślinności – Participation and role of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in plant communities of the Słowiński National Park against the background of former changes of its plant cover. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 99-121. – PDF
 6. Bloch-Orłowska J., Herbichowa M. 2010. Stratygraficzne cechy osadów na współczesnych stanowiskach Carex chordorrhiza L. f. na Pomorzu – Stratigraphical features of deposits in contemporary Pomeranian localities of Carex chordorrhiza L. f. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 123-145. – PDF
 7. Naczk A., Minasiewicz J. 2010. Zróżnicowanie morfologiczne i ekologiczne wybranych populacji Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. (Orchidaceae) na Pomorzu Gdańskim – Morphological and ecological differentiation of selected populations of Liparis loeselii (L.) L. C. Rich. (Orchidaceae) in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 147-160. – PDF
 8. Hajek B. 2010. Rozmieszczenie, wymagania środowiskowe oraz fenologia rzadkiego mchu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – Distribution, environmental requirements and phenology of rare moss Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. in Trójmiejski Landscape Park (N Poland). – Acta Bot. Cassub. 7-9: 161-175. – PDF
 9. Święczkowska E. 2010. Masowy pojaw Epipogium aphyllum Sw. na stanowisku w sąsiedztwie Cementowni Wejherowo w świetle dotychczasowych notowań na Pomorzu Gdańskim – Mass appearance of the Epipogium aphyllum Sw. in the locality close to the Wejherowo Cement Plant in the light of the previous quotations from the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 177-187. – PDF
 10. Olszewski S. T. 2010. Orchis coriophora L. na Pomorzu Gdańskim – Orchis coriophora L. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 189-195. – PDF
 11. Olszewski S. T. 2010. Coeloglossum viride (L.) Hartm. na Pomorzu Gdańskim i terenach sąsiednich – Coeloglossum viride (L.) Hartm. in the Pomorze Gdańskie region and adjacent areas. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 197-202. – PDF
 12. Olszewski S. T. 2010. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. na Pomorzu Gdańskim – Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 203-208. – PDF
 13. Olszewski S. T. 2010. Herminium monorchis (L.) R. Br. na Pomorzu Gdańskim – Herminium monorchis (L.) R. Br. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 209-213. – PDF
 14. Olszewski S. T. 2010. Primula farinosa L. na Pomorzu Gdańskim – Primula farinosa L. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 215-220. – PDF
 15. Gdaniec M., Markowski R. 2010. Nowe stanowisko Saxifraga hirculus L. na torfowisku soligenicznym nad jeziorem Krąg w Borach Tucholskich – A new locality of Saxifraga hirculus L. in soligenic mire bordering the Krąg Lake in the Bory Tucholskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 221-225. – PDF
 16. Olszewski S. T. 2010. Propozycja zmian polskich nazw niektórych gatunków z rodzaju Orchis – New Polish names proposal for selected Orchis species. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 227-229. – PDF
 17. Tukałło P., Nowakowski S. 2010. Nowe stanowisko Polemonium coeruleum L. (Polemoniaceae) na Pojezierzu Kaszubskim – A new locality of Polemonium coeruleum L. (Polemoniaceae) in the Pojezierze Kaszubskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 231-234. – PDF
 18. Gdaniec M., Schütz J. 2010. Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus L.) na torfowisku źródliskowym nad jeziorem Księże na Pomorzu Gdańskim – Yellow marsch saxifrage (Saxifraga hirculus L.) at the spring mire at the Księże Lake in Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 235-238. – PDF
 19. Nowakowski S., Tukałło P. 2010. Nowe stanowisko Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. w Otominie koło Gdańska – A new locality of Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. in Otomin near Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 239-242. – PDF
 20. Gdaniec M. 2010. Nowe stanowisko Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze w Borach Tucholskich – A new locality of Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze in the Bory Tucholskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 243-245. – PDF
 21. Olszewski S. T. 2010. Nowe stanowisko Cephalanthera rubra (L.) Rich. na Pomorzu Gdańskim – A new locality of Cephalanthera rubra (L.) Rich. in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 247-249. – PDF
 22. Gdaniec M. 2010. Nowe stanowisko Saxifraga hirculus L. na torfowisku nad jeziorem Małe Długie na Pomorzu Gdańskim – A new locality of Saxifraga hirculus L. at the Małe Długie Lake in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 7-9: 251-254. – PDF