Kontakt i dane adresowe

Kontakt

dr Joanna Bloch-Orłowska (redaktor naczelna) – email
dr Marta Kras (sekretarz redakcji) – email

Adres redakcji

Redakcja Acta Botanica Cassubica
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 59, 80-308
Gdańsk – Oliwa
tel.: (058) 341 03 60, tel./fax: (058) 341 20 16