Redakcja

Redakcja
Joanna Bloch-Orłowska – redaktor naczelna
Marta Kras – sekretarz redakcji
Katarzyna Żółkoś, Ryszard Markowski,
Tomasz S. Olszewski, Dariusz L. Szlachetko,
Martin Kukwa, Ewa Badyda, Włodzimierz Meissner

Komitet redakcyjny
Maria Herbichowa – Uniwersytet Gdański
Bogdan Jackowiak – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Karol Latowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Adam Zając – Uniwersytet Jagielloński

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w Acta Bot. Cassub. w latach 2013-2014:
dr Krzysztof Banaś, Uniwersytet Gdański
dr Laura Betleja, Uniwersytet Przyrodniczy im. KEN w Krakowie
dr Michał Buliński, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
dr Katarzyna Bzdęga, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. UAM, Julian Chmiel, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
prof. UP-H dr hab. Marek T. Ciosek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
dr hab. Inż. prof. UR Paweł Czarnota, Uniwersytet Rzeszowski
dr Zygmunt Dajdok, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Ludwik Frey, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie
prof. dr hab. Czesław Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Anna Koczur, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
dr Maria Kossowska, Uniwersytet Wrocławski
dr Robert Kościelniak, Uniwersytet Przyrodniczy im. KEN w Krakowie
dr Rafał Krawczyk, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Anna Kujawa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Martin Kukwa, Uniwersytet Gdański
dr Paweł Loro, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Anna Łubek, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach
dr Dorota Michalska-Hejduk, Uniwersytet Łódzki
dr Agnieszka Nobis, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Tomasz J. Nowak, Uniwersytet Wrocławski
dr Tomasz S. Olszewski, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
dr Wojciech Paul, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków
dr Paweł Pawlikowski, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Sugier, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. prof. UAM, Piotr Szkudlarz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. prof. PAN, Lucyna Śliwa, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie
dr hab. Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Alina Urbisz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Halina Werblan-Jakubiec, Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Żółkoś, Uniwersytet Gdański