Tom 5 2005

pdf_ico

Spis treści

 1. Jutrzenka-Trzebiatowski A. 2005. Dotychczasowe wyniki badań nad zbiorowiskami ziołoroślowymi Żuław Wiślanych – Contemporary results of studies on forb communities in Żuławy Wiślane (the Vistula Delta Area). – Acta Bot. Cassub. 5: 7-37. – PDF
 2. Latowski K., Musiatowicz B. 2005. Flora roślin naczyniowych Wejherowa (Pomorze Gdańskie). Cz. I. Specyfika i prawidłwości flory terenów kolejowych – Flora of vascular plants of Wejherowo (Gdańskie Pomerania). Part 1. Character and regularity of the railway track flora. – Acta Bot. Cassub. 5: 39-56. – PDF
 3. Kalwasińska-Brojek G., Markowski R. 2005. Zróżnicowanie flor synantropijnych wybranych osiedli wiejskich Borów Tucholskich i Pojezierza Starogardzkiego (północna Polska) – Differentiation of the synanthropic floras in the selected settlements of the Bory Tucholskie District and of the Starogardzkie Lake District (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 5: 57-69. – PDF
 4. Bloch-Orłowska J. 2005. Carex pauciflora Lightf. na Pomorzu – Carex pauciflora Lightf. in Pomerania (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 5: 71-76. – PDF
 5. Czarnota P. 2005. Porosty z rodzaju Micarea Fr. na Pomorzu Gdańskim – Lichens of the genus Micarea Fr. in Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 5: 77-94. – PDF
 6. Kukwa M. 2005. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część I – New localities of rare and interesting lichens in Gdańskie Pomerania. Part I. – Acta Bot. Cassub. 5: 95-111. – PDF
 7. Kukwa M. 2005. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część II. Sorediowane i izydiowane porosty skorupiaste – New localities of rare and interesting lichens in Gdańskie Pomerania. Part II. Sorediate and isidiate crustose lichens. – Acta Bot. Cassub. 5: 113-125. – PDF
 8. Afranowicz R. 2005. Nowe stanowisko Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze na Żuławach Wiślanych – New locality of Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze in Żuławy Wiślane (the Vistula Delta Area). – Acta Bot. Cassub. 5: 127-130. – PDF
 9. Kukwa M., Zwolicki A. 2005. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych z Borów Tucholskich – Localities of rare and protected vascular plant species from Tucholskie Forest. – Acta Bot. Cassub. 5: 131-136. – PDF
 10. Bloch-Orłowska J. 2005. Nowe stanowisko Hammarbya paludosa (L.) Kuntze na Pomorzu Gdańskim – New locality of Hammarbya paludosa (L.) Kuntze in Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 5: 137-140. – PDF
 11. Afranowicz R. 2005. Nowe stanowiska Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. na Żuławach Wiślanych – New localities of Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. in Żuławy Wiślane (the Vistula Delta Area). – Acta Bot. Cassub. 5: 141-144. – PDF
 12. Buliński M. 2005. Występowanie Juncus subnodulosus Schrank w Gdańsku – Occurrence of Juncus subnodulosus Schrank in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 5: 145-147. – PDF
 13. Kukwa M. 2005. Nowe stanowisko Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. w północnej Polsce – New locality of Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. in northern Poland. – Acta Bot. Cassub. 5: 149-150. – PDF
 14. Bloch-Orłowska J., Markowski R. 2005. Nowe stanowisko Carex bohemica Schreb. na Pomorzu Gdańskim – New locality of Carex bohemica Schreb. in Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 5: 151-154. – PDF
 15. Olszewski T. S., Markowski R. 2005. Uzupełnienie do pracy „Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego” – Addenda to “Endangered and threatened vascular plants of Gdańskie Pomerania”. – Acta Bot. Cassub. 5: 155-158. – PDF
 16. Afranowicz R. 2005. Nowe stanowiska Ricciocarpos natans (L.) Corda (Hepaticopsida) na Żuławach Wiślanych – New localities of Ricciocarpos natans (L.) Corda (Hepaticopsida) in Żuławy Wiślane (the Vistula Delta Area). – Acta Bot. Cassub. 5: 159-162. – PDF
 17. Hajek B. 2005. Nowe stanowiska mchu Buckiella undulata (Hedw.) Ireland w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Polska północno-zachodnia) – New localities of Buckiella undulata (Hedw.) Ireland in Trójmiejski Landscape Park (NW Poland). – Acta Bot. Cassub. 5: 163-166. – PDF
 18. Hajek B. 2005. Fissidens dubius P. Beauv. var. mucronatus (Breidl. ex Limpr.) Karttunen, Hedenäs & Söderström – nowy takson we florze mchów Pojezierza Kaszubskiego (Polska północno-zachodnia) – Fissidens dubius P. Beauv. var. mucronatus (Breidl. ex Limpr.) Karttunen, Hedenäs & Söderström – a new taxon in moss flora of Kaszubskie Lakeland (NW Poland). – Acta Bot. Cassub. 5: 167-170. – PDF
 19. Kukwa M. 2005. Nowe stanowiska krasnorostu Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. G. Ag. na Pomorzu Gdańskim – New localities of the red alga Hildenbrandia rivularis (Liebm.) J. G. Ag. in Gdańskie Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 5: 171-172. – PDF
 20. Izydorek I. 2005. Porosty wybranych miast na polskim wybrzeżu Bałtyku – The lichens of selected towns in a Polish coastline of the Baltic Sea. – Acta Bot. Cassub. 5: 173-178. – PDF
 21. Wilga M. S. 2005. Stanowisko Pleurocybella porrigens (Pers.: Fr.) Singer (macromycetes) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (województwo pomorskie) – A locality of Pleurocybella porrigens (Pers.: Fr.) Singer (macromycetes) in Trójmiejski Landscape Park (Gdańskie Pomerania). – Acta Bot. Cassub. 5: 179-182. – PDF
 22. Wilga M. S. 2005. Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody „Wąwóz Huzarów” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – A preliminary list of the macromycetes in the area of the reserve „Wąwóz Huzarów” in Trójmiejski Landscape Park. – Acta Bot. Cassub. 5: 183-186. – PDF
 23. Fałtynowicz W., Kukwa M. 2005. Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. 2 (Nos. 26-50). – Acta Bot. Cassub. 5: 187-196. – PDF